Blade

Medlemsblade

Ældre numre af medlemsbladet kan stadig købes.
De koster kr. 5 pr. stk. (Priserne er for medlemmer)
Ved forsendelse tillægges porto.
Pris for ikke-medlemmer: 15 kr.

 
 
Vindingkortet.

I bogen ”Træk af Vinding Sogns historie” fra 1954 er der bagest i bogen et kort over Vinding. 
Dette kort har vi i ”rulleform” og kan købes for kr. 25.(Priserne er for medlemmer)
Ved forsendelse tillægges porto og emballage.

Sælges kun til medlemmer.

 
okt2015
sep2016
juni2012
sep2012
dec2017
jan2020