Afholdte - VinMoLF

icon albert bertelsen
Gå til indhold
Medlemmer > Arrangementer
2002
25.09.2002      Stiftende generalforsamling
Fhv. overlærer Erik With-Pedersen fortæller og viser lysbilleder af ejendomme i                       
Vinding-Mølholm.             
Stadsarkivar Asbjørn Hellum viser fotografier fra Vinding og Mølholm fra Stadsarkivets samling.
2003
19.03.2003       Generalforsamling.
Gert Guttenberg præsenterer sin samling af postkort med motiver fra Vinding og Mølholm.

20.05.2003       Besøg hos Funders Rebslageri.

17.11.2003       Vinding Højskole.
Det tidligere forstanderpar Åse og Andreas Andreassen fortæller.

2004
27.01.2004       Foredrag i Mølholm sognehus om bygmester Bertel Nielsen ved fhv. kontorchef Thorkild Worm.
 
24.03.2004       Generalforsamling.
Foredrag ved planchef K.Jespersen-Skree, Vejle kommune om den gamle Vinding kommune.

18.05.2004       Indvielse af lokalerne på Vindingvej 52.

23.08.2004       Spadseretur i området omkring LIDO-bygningen.
Ivar Iversen
fortæller om tiden fra besættelsen.

20.09.2004      ”90 års fødselsdag”
4 aktive damer, som alle havde passeret de 90 år deltog i et kaffebord med boller og lagkage og fortalte om ”gamle dage”.
Deltagerne var: Cecilie Sandbeck, Dagny Jensen, fru Pedersen (Skovkrogen) og fru Vestergård-Madsen.

27.10.2004       Hos klokkefirmaet ”Thubalka”
Boas Nielsen og Henriette Nielsen viste rundt.

2005
24.01.2005       Besøg på Vejle Amts Folkeblad hvor tidligere chefredaktør Vagn  Nygaard fortalte.
 
09.03.2005       Generalforsamling.
Thorkild Worm fortalte om ”Vejlensernes hverdag under den tyske besættelse”.

29.04.2005       Foreningen markerer i 60-året for befrielsen mindet om frihedskæmperen Arnold Jørgensen ved mindestenen ved Hørmøllevej.

30.05.2005       Besøg på Vejle Ridecenter og ”Ryholm”.
Mogens Kronborg viste rundt.

12.09.2005       Vinding kirkes historie.
Tidligere formand for menighedsrådet Flemming Jørgensen fortalte.

21.11.2005       Journalist ved Vejle Amts Folkeblad Vibeke  Kruse fortalte om sit arbejde. (50 deltog)

2006
13.03.2006       Generalforsamling.
Stadsarkivar Asbjørn viste film.

01.04.2006       Udflugt. Bustur til Flensborg, hvor vi besøgte Det danske Generalkonsulat, Helligåndskirken og ”Kupfermühle”.

29.05.2006       Mølholm Kirkegård.
Skovfoged N.Chr. Gormsen fortalte og viste rundt.

25.09.2006       Besøg på L.H. Mortensens Kafferisteri.
Direktør Lotte Stimpel fortalte og viste rundt.

30.10.2006       Mette Sørensen, Grejsdalens Lokalhistoriske Arkiv fortalte om møllerne i Grejsdalen.

2007
12.03.2007       Generalforsamling.
Asbjørn Hellum viste filmen ”Vejle ved Vadestedet” fra 1977.

14.05.2007       Spadseretur i området omkring Lange Müllers Vej.

06.10.2007       Udflugt. Bustur til bl.a. Landsarkivet i Viborg.
Ivar Iversen viste rundt og fortalte om de fire boligforeninger i området.

08.11.2007       Besøg his firmaet UB-Let i Vinding.

2008
10.03.2008       Generalforsamling. Kurt Videbæk og Ole  Nyborg Pedersen fortæller og viser fotos og film om
FDF´s historie i Vejle i anledning af FDF Vejle1´s 100 års jubilæum.
 
26.05.2008       Naturvandring i Vinding-området med naturvejleder Steen Hedrup.
 
04.11.2008       Præsentation af bogen ”Slægters gang i Vinding” i Mølholm sognehus.
 
02.12.2008       Besøg på Fængselsmuseet i Horsens. Pens. Vagtmester Aage Egholm viser rundt.

2009
09.03.2009       Generalforsamling. Arkivar Susanne Conradsen, Vejle Byhistoriske Arkiv fortæller om
”Formidling af lokalhistorien i en elektronisk tidsalder”.
 
26.05.2009       Besøg på Anton Stormlunds museum i det gamle forsamlingshus i Hornstrup.

26.09.2009       Udflugt til Sønderjylland med besøg på P.G. Andersens & Bruhns orgelbyggeri,
frokost på restaurant Knapp og guidet tur til sikringsstilling Nord. Se billeder herfra

23.11.2009      Foredrag om Munch-Christensens Boghandel og Antikvariat ved tidligere arkivar ved Byhistorisk Arkiv Poul Ulrik Jensen.

2010
08.03.2010      Generalforsamling. Aase Andreassen fortæller om rejseoplevelser fra Peru.

06.05.2010      Tur til LEGO-museet i Billund.

28.08.2010      Udflugt til Søby brunkulslejer, middag på Søby-Hus, besøg i Hesselvig Plantage med tjæreovnene samt Uhre kirke.

24.11.2010      Foredrag om Den gamle Lillebæltsbro ved registrator ved Danmarks Industrimuseum John Juhler Hansen.

2011
15.03.2011      Generalforsamling. Arkivar Poul Porskær Poulsen fortæller om ”Forlystelsesliv i Vejle”.
 
23.05.2011      Lokalhistorisk gåtur i Vinding under ledelse af Steen Dybdal.
 
10.09.2011      Udflugt til Bjerre Herred. Besøg på Glud museum.
 
02.11.2011      Besøg på Mølholm skole. Historie og rundvisning ved Poul Erik Bøckhaus, John Michael Sørensen og Robert Therkelsen.

2012
23.01.2012      Foredrag ved Anders  Grosen ”Fra istid til nutid”. Om landskabet i Vejle og Vinding.

12.03.2012      Generalforsamling. Poul Baun Christensen fortæller om ”Min barndom i det gamle Mølholm omkring årene 1935-45”.
 
09.05.2012      Tur til ”Kellers Minde” i Brejning. Jens Eskildsen fortæller og viser rundt.

24.08.2012      Udflugt til Torø og Torø Huse.

25.09.2012       Foreningens 10 års jubilæum blev markeret ved et arrangement på Mølholm skole.
Jubilæet blev også synliggjort ved en udstilling af fotoplancher i 7 forretninger i Vindinggårdcentret.
2013
15.01.2013       Naturvejleder Steen Hedrup fortalte om Økolariet og dets historie.

12.03.2013       Generalforsamling. Skovfoged N. Chr. Gormsen fortalte om sin uddannelse og sit arbejde
som skovfoged i skovene på sydsiden af Vejle fjord.
 
14.05.2013       Tur til ”Naverhytten” på Navervej ved Vejle Fjord, hvor naverne fortalte om deres arbejde og historie.

17.08.2013       Udflugt til Jelling. Leif Baun fortælle om monumentområdet og vi blev vist rundt langs palisaden.
Frokost på Jelling kro og derefter besøg i kirken, hvor Gunni Højvang fortalte. Til sidst rundvisning i Kongernes Jelling med Hans Ole Mathiesen som guide. Dagen sluttede med kaffe og lagkage i cafeteriet. Se billeder herfra
 
22.10.2013       Efterårets arrangement blev afholdt i Vinding sognehus, hvor jernbanehistorikeren Vigand Rasmussen fortalte om
jernbanen gennem Vinding. Vi hørte også om anlæggelsen af dobbeltsporet, Højbanen og – som et lille ekstranummer –    Vandelbanen.
2014
28.01.2014       Hans Vestergaard-Hansen om radio og radioforhandlere fra 1920´erne og frem til 1950´erne.
Og vi kom også en tur forbi Emil Jensens radio- og cykelforretning i Eskholt.
 
18.03.2014       Generalforsamling. Herefter fortalte og underholdt 2 af Vejles vægtere – Tony Andersen og Mogens Lützen.
De tog os med på deres rute gennem Vejle By, hvor de både fortæller og synger sange. Vi fik smagsprøver på begge dele.
 
07.05.2014       Besøg på Rosborg Gymnasium. Vicerektor Flemming Madsen var vært. Men også to af  skolens lærere
Anders Grosen og Vigand Rasmussen var på banen – mindre kan ikke gøre det, når man skal vide hvad
Rosborg er for en størrelse.
 
28.08.2014       Udflugt til Skjern Enge og Ringkøbing . Turen var begunstiget af godt vejr. Se billeder herfra
 
29.10.2014       Besøg på VAF hvor chefredaktør Mogens G. Madsen lagde lokaler til og viste rundt, bl.a. til VLR,
som nu har til huse i den gamle trykkerihal.
 
2015
14.01.2015       Besøg på Teknisk Skole på Boulevarden – eller som den retteligt hedder: Syddansk Erhvervsskole.
 
18.03.2015       Generalforsamling, hvor 55 medlemmer deltog.
Herefter fortalte Vigand Rasmussen om 1864. Vi hørte bl.a. om dragon Niels Kjeldsen, krigens indvirkning på
Vejle og markering af 1864-året i b l.a. TV.
 
05.05.2015       Forårsvandring i området omkring Fundersvej.  

27.08.2015       Udflugt til Frøslevlejren, Dybbøl og Christiansfeld. Middagen blev indtaget på kroen i Kværs.
 
16.11.2015       Tidligere planchef K. Jespersen-Skree fortalte om Vindinggårdområdets forvandling.

2016
27.01.2016       Besøg på Teknisk Gymnasium i Strandgade.
 
15.03.2016       Generalforsamling. Poul Ulrich Jensen fortalte om Den Kellerske Anstalt.

02.06.2016       Forårsvandring i området omkring Mølholm kirke og Vindingland.  
 
25.08.2016       Udflugt til Den genfundne Bro, hvor vi også drak formiddagskaffe. Herefter gik turen til Silkeborg,
hvor vi så den gamle papirfabrik og hvor nogle fik lejlighed til selv at fremstille papir. Middagen blev indtaget på den gamle kro i Pårup. Om eftermiddagen var vi besøg på Klosterlund museum – og eftermiddagskaffen blev indtaget i strålende solskin.
 
25.10.2016       Kirsten Mikkelsen fortalte om Frederik Iversen.

2017
31.01.2017       Besøg på CampusVejle (Vejle Handelsskole). Vicedirektør Bruno Lindskjold og Uddannelsesleder
Ruben Krog viste rundt og fortalte om skolens mange aktiviteter, bl.a. e-sport.
21.03.2017       Generalforsamling. Poul Ulrich Jensen fortalte om sin rejse til De Vestindiske Øer og sin bog med
lægeberetninger fra Dansk Vestindien.
 
16.05.2017      Medlemsaften med postkort fra Vinding og Mølholm, hvor medlemmerne kommenterede og fortalte om de forskellige motiver.

24.08.2017       Udflugt til Egtvedpigens Grav, Tørskind Grusgrav, besøg på Give-Egnens Museum, rundtur rundt om LEGOHouse,
Nørup kirke og Ravning Station og Vikingebroen.
 
25.09.2017      Foreningen markerede sit 15 års jubilæum. Foredrag ved Vigand  Rasmussen om ejendomme i Vinding og Mølholm.

2018
06.02.2018       Besøg på Rosborg Gymnasium. Rundvisning på gymnasiet med bl.a. den nye sportshal og dramasalen.
Gymnasiets rektor Hanne Hautop og bestyrelsesformand Svenn Haargaard fortalte og besvarede spørgsmål.

23.05.2018       Da Bomuldsspinderiet flyttede til Vinding. Windfeld-Hansens Bomuldspinderi var i mange år beliggende ved Havnen i Vejle.
I 1980´erne besluttede man at flytte det til Vinding, men efter en del år lukkede det.
Et af vore medlemmer – tekstilingeniør og tidligere ansat ved W-H Jens-Ole Busborg – vil fortælle noget af historien.
Vi skal høre om grundlæggeren Marius Winfeld-Hansen både som grundlægger af Bomuldsindustrien i Vejle, men også som menneske.

23.08.2018      Udflugten Rundt på hærvejen og rundt om hærvejen se programmet

2019
28.01.2019       Rundvisning og besøg på Vinding Højskole (Skolen for Gastronomi, Musik og Design)
Skolen har siden starten i 1867 haft flere forskellige navne og funktioner: højskole, landbrugsskole, husmandsskole  og nu fag– og efterskole. Bygningsmæssigt er der også sket meget.

22.05.2019      Forsommervandring i det ny gamle Vinding
  Byggeaktiviteten og udstykningen af nye byggegrunde i det gamle Vinding har været stor gennem de senere år. Vi synes derfor, at det kunne vær
  på tide at gøre en status og at I ved selvsyn kan se hvorledes ”bølgende kornmarker” efterhånden bliver ændret til parcelhushaver.

04.09.2019     Udflugt onsdag den 4. september 2019 til ”Søhøjlandets” herligheder se programmets 1.del her.
  Vi skal se kirken, hvor de jyske bisper og dele af den jyske og fynske adel besluttede at vælge hertug Christian til konge (Chr. 3.) Turen byder også   på et museumsbesøg med en mølle på taget, et savværk, en historie om ”Silkeborg Lufthavn” i 1930´erne, træskoproduktion, malerier, historien om   en flygtningelejr og souveniers fra Himmelbjerget. se programmets 2.del her.
  Om eftermiddagen besøg ved et ”usynligt” kloster med skeletter og lægeurter.
  Middag på en historisk kro, køretur forbi en dyb sø, en smuk udsigt samt hyggeligt samvær. Dertil morgenkaffe og eftermiddagskaffe.email: info@vinmolf.dk
Opdateret den 20-9-2020
ver. 2.8-©vinmolf.dk
Tilbage til indhold