Blade - VinMoLF

icon albert bertelsen
Gå til indhold
Butik
Medlemsblade
Ældre numre af medlemsbladet kan stadig købes.
De koster kr. 5 pr. stk.
Ved forsendelse tillægges porto.
 


Vindingkortet.
 
I bogen ”Træk af Vinding Sogns historie” fra 1954 er der bagest i bogen et kort over Vinding.
 
 
Dette kort har vi i ”rulleform” og kan købes for kr. 25.
 
Ved forsendelse tillægges porto og emballage.

Billede Vinter
Vintermotiv
Vindinggård ringvej
Gl. Fredericiavej
Glemt bro
Hovedgaden Vinding
email: info@vinmolf.dk
Opdateret den 20-9-2020
ver. 2.8-©vinmolf.dk
Tilbage til indhold