logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Afholdte

2002
25.09.2002 Stiftende generalforsamling.

Fhv. overlærer Erik With-Pedersen fortæller og viser lysbilleder af ejendomme i Vinding-Mølholm.
Stadsarkivar Asbjørn Hellum viser fotografier fra Vinding og Mølholm fra Stadsarkivets samling.

2003
19.03.2003 Generalforsamling.

Gert Guttenberg præsenterer sin samling af postkort med motiver fra Vinding og Mølholm.

20.05.2003 Besøg hos Funders Rebslageri.

17.11.2003 Vinding Højskole.

Det tidligere forstanderpar Åse og Andreas Andreassen fortæller.

2004
27.01.2004 Foredrag i Mølholm sognehus om bygmester Bertel Nielsen ved fhv. kontorchef Thorkild Worm.

24.03.2004 Generalforsamling.

Foredrag ved planchef K.Jespersen-Skree, Vejle kommune om den gamle Vinding kommune.

18.05.2004 Indvielse af lokalerne på Vindingvej 52.

23.08.2004 Spadseretur i området omkring LIDO-bygningen.

Ivar Iversen
fortæller om tiden fra besættelsen.

20.09.2004 ”90 års fødselsdag”

4 aktive damer, som alle havde passeret de 90 år deltog i et kaffebord med boller og lagkage og fortalte om ”gamle dage”.
Deltagerne var: Cecilie Sandbeck, Dagny Jensen, fru Pedersen (Skovkrogen) og fru Vestergård-Madsen.

27.10.2004 Hos klokkefirmaet ”Thubalka”

Boas Nielsen og Henriette Nielsen viste rundt.

2005
24.01.2005 Besøg på Vejle Amts Folkeblad hvor tidligere chefredaktør Vagn Nygaard fortalte.

09.03.2005 Generalforsamling.

Thorkild Worm fortalte om ”Vejlensernes hverdag under den tyske besættelse”.

29.04.2005 Foreningen markerer i 60-året for befrielsen mindet om frihedskæmperen Arnold Jørgensen ved mindestenen ved Hørmøllevej.

30.05.2005 Besøg på Vejle Ridecenter og ”Ryholm”.

Mogens Kronborg viste rundt.

12.09.2005 Vinding kirkes historie.

Tidligere formand for menighedsrådet Flemming Jørgensen fortalte.

21.11.2005 Journalist ved Vejle Amts Folkeblad Vibeke Kruse fortalte om sit arbejde. (50 deltog)

2006
13.03.2006 Generalforsamling.

Stadsarkivar Asbjørn viste film.

01.04.2006 Udflugt. Bustur til Flensborg, hvor vi besøgte Det danske Generalkonsulat, Helligåndskirken og ”Kupfermühle”.

29.05.2006 Mølholm Kirkegård.

Skovfoged N.Chr. Gormsen fortalte og viste rundt.

25.09.2006 Besøg på L.H. Mortensens Kafferisteri.

Direktør Lotte Stimpel fortalte og viste rundt.

30.10.2006 Mette Sørensen, Grejsdalens Lokalhistoriske Arkiv fortalte om møllerne i Grejsdalen.

2007
12.03.2007 Generalforsamling.

Asbjørn Hellum viste filmen ”Vejle ved Vadestedet” fra 1977.

14.05.2007 Spadseretur i området omkring Lange Müllers Vej.

06.10.2007 Udflugt. Bustur til bl.a. Landsarkivet i Viborg.

Ivar Iversen viste rundt og fortalte om de fire boligforeninger i området.

08.11.2007 Besøg his firmaet UB-Let i Vinding.

2008
10.03.2008 Generalforsamling.

Kurt Videbæk og Ole Nyborg Pedersen fortæller og viser fotos og film om
FDF´s historie i Vejle i anledning af FDF Vejle1´s 100 års jubilæum.

26.05.2008 Naturvandring i Vinding-området med naturvejleder Steen Hedrup.

04.11.2008 Præsentation af bogen ”Slægters gang i Vinding” i Mølholm sognehus.

02.12.2008 Besøg på Fængselsmuseet i Horsens. Pens. Vagtmester Aage Egholm viser rundt.

2009
09.03.2009 Generalforsamling.

Arkivar Susanne Conradsen, Vejle Byhistoriske Arkiv fortæller om
”Formidling af lokalhistorien i en elektronisk tidsalder”.

26.05.2009 Besøg på Anton Stormlunds museum i det gamle forsamlingshus i Hornstrup.

26.09.2009 Udflugt til Sønderjylland med besøg på P.G. Andersens & Bruhns orgelbyggeri.

Frokost på restaurant Knapp og guidet tur til sikringsstilling Nord. Se billeder herfra

23.11.2009 Foredrag om Munch-Christensens Boghandel og Antikvariat ved tidligere arkivar ved Byhistorisk Arkiv Poul Ulrik Jensen.

2010
08.03.2010 Generalforsamling. Aase Andreassen fortæller om rejseoplevelser fra Peru.

06.05.2010 Tur til LEGO-museet i Billund.

28.08.2010 Udflugt til Søby brunkulslejer, middag på Søby-Hus, besøg i Hesselvig Plantage med tjæreovnene samt Uhre kirke.

24.11.2010 Foredrag om Den gamle Lillebæltsbro ved registrator ved Danmarks Industrimuseum John Juhler Hansen.

2011
15.03.2011 Generalforsamling. Arkivar Poul Porskær Poulsen fortæller om ”Forlystelsesliv i Vejle”.

23.05.2011 Lokalhistorisk gåtur i Vinding under ledelse af Steen Dybdal.

10.09.2011 Udflugt til Bjerre Herred. Besøg på Glud museum.

02.11.2011 Besøg på Mølholm skole. Historie og rundvisning ved Poul Erik Bøckhaus, John Michael Sørensen og Robert Therkelsen.

2012
23.01.2012 Foredrag ved Anders Grosen ”Fra istid til nutid”. Om landskabet i Vejle og Vinding.

12.03.2012 Generalforsamling. Poul Baun Christensen fortæller om ”Min barndom i det gamle Mølholm omkring årene 1935-45”.

09.05.2012 Tur til ”Kellers Minde” i Brejning. Jens Eskildsen fortæller og viser rundt.

24.08.2012 Udflugt til Torø og Torø Huse.

25.09.2012 Foreningens 10 års jubilæum blev markeret ved et arrangement på Mølholm skole.

Jubilæet blev også synliggjort ved en udstilling af fotoplancher i 7 forretninger i Vindinggårdcentret

2013
15.01.2013 Naturvejleder Steen Hedrup fortalte om Økolariet og dets historie.

12.03.2013 Generalforsamling. Skovfoged N. Chr. Gormsen fortalte om sin uddannelse og sit arbejde
som skovfoged i skovene på sydsiden af Vejle fjord.

14.05.2013 Tur til ”Naverhytten” på Navervej ved Vejle Fjord, hvor naverne fortalte om deres arbejde og historie.

17.08.2013 Udflugt til Jelling.

Leif Baun fortælle om monumentområdet og vi blev vist rundt langs palisaden.
Frokost på Jelling kro og derefter besøg i kirken, hvor Gunni Højvang fortalte. Til sidst rundvisning i Kongernes Jelling med Hans Ole Mathiesen som guide. Dagen sluttede med kaffe og lagkage i cafeteriet. Se billeder herfra

22.10.2013 Efterårets arrangement blev afholdt i Vinding sognehus, hvor jernbanehistorikeren Vigand Rasmussen fortalte om jernbanen gennem Vinding. Vi hørte også om anlæggelsen af dobbeltsporet, Højbanen og – som et lille ekstranummer – Vandelbanen.

2014
28.01.2014 Hans Vestergaard-Hansen om radio og radioforhandlere fra 1920´erne og frem til 1950´erne.
Og vi kom også en tur forbi Emil Jensens radio- og cykelforretning i Eskholt.

18.03.2014 Generalforsamling.

Herefter fortalte og underholdt 2 af Vejles vægtere – Tony Andersen og Mogens Lützen.
De tog os med på deres rute gennem Vejle By, hvor de både fortæller og synger sange. Vi fik smagsprøver på begge dele.

07.05.2014 Besøg på Rosborg Gymnasium.

Vicerektor Flemming Madsen var vært. Men også to af skolens lærere
Anders Grosen og Vigand Rasmussen var på banen – mindre kan ikke gøre det, når man skal vide hvad
Rosborg er for en størrelse.

28.08.2014 Udflugt til Skjern Enge og Ringkøbing . Turen var begunstiget af godt vejr. Se billeder herfra

29.10.2014 Besøg på VAF hvor chefredaktør Mogens G. Madsen lagde lokaler til og viste rundt, bl.a. til VLR,
som nu har til huse i den gamle trykkerihal.

2015
14.01.2015 Besøg på Teknisk Skole på Boulevarden – eller som den retteligt hedder: Syddansk Erhvervsskole.

18.03.2015 Generalforsamling, hvor 55 medlemmer deltog.

Herefter fortalte Vigand Rasmussen om 1864. Vi hørte bl.a. om dragon Niels Kjeldsen, krigens indvirkning på
Vejle og markering af 1864-året i b l.a. TV.

05.05.2015 Forårsvandring i området omkring Fundersvej.

27.08.2015 Udflugt til Frøslevlejren, Dybbøl og Christiansfeld. Middagen blev indtaget på kroen i Kværs.

16.11.2015 Tidligere planchef K. Jespersen-Skree fortalte om Vindinggårdområdets forvandling.

2016
27.01.2016 Besøg på Teknisk Gymnasium i Strandgade.

15.03.2016 Generalforsamling. Poul Ulrich Jensen fortalte om Den Kellerske Anstalt.

02.06.2016 Forårsvandring i området omkring Mølholm kirke og Vindingland.

25.08.2016 Udflugt til Den genfundne Bro, hvor vi også drak formiddagskaffe.

Herefter gik turen til Silkeborg,
hvor vi så den gamle papirfabrik og hvor nogle fik lejlighed til selv at fremstille papir. Middagen blev indtaget på den gamle kro i Pårup. Om eftermiddagen var vi besøg på Klosterlund museum – og eftermiddagskaffen blev indtaget i strålende solskin.

25.10.2016 Kirsten Mikkelsen fortalte om Frederik Iversen.

2017
31.01.2017 Besøg på Campus Vejle (Vejle Handelsskole).

Vicedirektør Bruno Lindskjold og Uddannelsesleder
Ruben Krog viste rundt og fortalte om skolens mange aktiviteter, bl.a. e-sport.
21.03.2017 Generalforsamling. Poul Ulrich Jensen fortalte om sin rejse til De Vestindiske Øer og sin bog med
lægeberetninger fra Dansk Vestindien.

16.05.2017 Medlemsaften med postkort fra Vinding og Mølholm, hvor medlemmerne kommenterede og fortalte om de forskellige motiver.

24.08.2017 Udflugt til Egtvedpigens Grav, Tørskind Grusgrav, besøg på Give-Egnens Museum, rundtur rundt om LEGOHouse, Nørup kirke og Ravning Station og Vikingebroen.

25.09.2017 Foreningen markerede sit 15 års jubilæum. Foredrag ved Vigand Rasmussen om ejendomme i Vinding og Mølholm.

2018
06.02.2018 Besøg på Rosborg Gymnasium.

Rundvisning på gymnasiet med bl.a. den nye sportshal og dramasalen.
Gymnasiets rektor Hanne Hautop og bestyrelsesformand Svenn Haargaard fortalte og besvarede spørgsmål.

23.05.2018 Da Bomuldsspinderiet flyttede til Vinding.

Windfeld-Hansens Bomuldspinderi var i mange år beliggende ved Havnen i Vejle.
I 1980´erne besluttede man at flytte det til Vinding, men efter en del år lukkede det.
Et af vore medlemmer – tekstilingeniør og tidligere ansat ved W-H Jens-Ole Busborg – vil fortælle noget af historien.
Vi skal høre om grundlæggeren Marius Winfeld-Hansen både som grundlægger af Bomuldsindustrien i Vejle, men også som menneske.

23.08.2018 Udflugten Rundt på hærvejen og rundt om hærvejen se programmet

2019
28.01.2019 Rundvisning og besøg på Vinding Højskole (Skolen for Gastronomi, Musik og Design)

Skolen har siden starten i 1867 haft flere forskellige navne og funktioner: højskole, landbrugsskole, husmandsskole og nu fag– og efterskole. Bygningsmæssigt er der også sket meget.

22.05.2019 Forsommervandring i det ny gamle Vinding.

Byggeaktiviteten og udstykningen af nye byggegrunde i det gamle Vinding har været stor gennem de senere år. Vi synes derfor, at det kunne vær
på tide at gøre en status og at I ved selvsyn kan se hvorledes ”bølgende kornmarker” efterhånden bliver ændret til parcelhushaver.

04.09.2019 Udflugt onsdag den 4. september 2019 til ”Søhøjlandets” herligheder se programmets 1.del her.

Vi skal se kirken, hvor de jyske bisper og dele af den jyske og fynske adel besluttede at vælge hertug Christian til konge (Chr. 3.) Turen byder også på et museumsbesøg med en mølle på taget, et savværk, en historie om ”Silkeborg Lufthavn” i 1930´erne, træskoproduktion, malerier, historien om en flygtningelejr og souveniers fra Himmelbjerget. se programmets 2.del her.
Om eftermiddagen besøg ved et ”usynligt” kloster med skeletter og lægeurter.
Middag på en historisk kro, køretur forbi en dyb sø, en smuk udsigt samt hyggeligt samvær. Dertil morgenkaffe og eftermiddagskaffe.

2020          Corona ingen aktivitet
2021 
26.08.2021  Udflugt i egne biler til Kloster Mølle. Vi mødes på parkeringspladsen kl.10

Vi ser og hører om Kloster Mølle, spiser en picnic frokost, går måske en tur og slutter med at drikke kaffe.

04.10.2021 Foredrag om Vinding Ladegaard Ved arkæolog Kasper Terp Høgsberg

Kasper fortæller om de akæologiske fund der er gjort ved Vinding Ladegaard hvor der har været bebyggelse gennem forskellige tidsaldre
Vi regner med at kunne servere kaffe og brød på normal vis, men denne gang vil vi opkræve 20 kr. pr. person som betales kontant ved indgangen

27.19.2021  Generalforsamling – (udsat fra marts pga. corona)

2022
07.02.2022  Journalist Vibeke Kruse fortalte om Inga Nederby Rasmussen, Sidney Nielsen, Albert Bertelsen og Leif Nielsen.

28.03.2022  Generalforsamling. Bagefter fortaltes om foreningens hjemmeside.

18.05.2022  Forårsgåtur i det gamle Vinding.

25.08.2022  Udflugt til Fredericia med besøg på Volden, spisning på Postgården samt besøg ved Christianskirken.

26.09.2022  Foreningen markerede sit 20 års jubilæum. Her fortalte Ole Nyborg Pedersen om: ”Hvad er der sket i Vinding i de sidste 20 år?”

16.11.2022  Fællesarrangement med Vinding Idræts Center og  Vinding Sports Forening med titlen:
                      ”VSF på vej mod de 75 år”. Ole Nyborg Pedersen fortalte om Vinding i tiden omkring 1948.

2023
28.02.2023  Arkivar Pernille Schou fra Vejle Stadsarkiv fortalte om ”Luftens Dronning” – Harriet Førslev, som har boet i Mølholm.

27.03.2023  Generalforsamling – med efterfølgende foredrag: ”Er der sket noget i Vinding Kommune siden 1950?”
                       ved Ole Nyborg Pedersen. 

23.05.2023  Forårsgåtur ved Vindingland.

14.08.2023  Udflugt til ”Den gamle grænse fra før 1920” Her besøgtes ”Knivsbjerg” og der var middag på
                      Restaurant Skamlingsbanken. Eftermiddagskaffen blev nydt ved ”Grænsemuseet” og hjem-
                      turen gik over Kongeåen ved Foldingbro.

03.10.2023  Gustav Jacobsen fortalte om sin familie og om sin opvækst på ”Hørmøllen”. Der blev vist mange
                       fine billeder af ”Hørmøllen” fra 1950 erne og frem.

15.11.2023   Arkivar Tore Teglbjærg fra Vejle Stadsarkiv fortalte om ”Fiskeri ved Vejle Fjord”

2024

06.02.2024   Foredrag om ”De Kellerske Anstalter” ved Jens Eskildsen. Der blev vist en historisk video-film  

                       og fortalt om udviklingen indenfor forsorgsområdet.  

11.03.2024    Generalforsamling – efter kaffen fortalte Steen Dybdal Nielsen om gårdene i Vinding.