logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Tur 2 "Mølholmsdalen"

Gåtur i den syd-østlige ende af Mølholmsdalen

Turen varer ca. 1 time og er godt 4 km. lang. Udgangspunktet er parkeringspladsen ved Skoleskoven på Sønderdalen. Kommer man ad Sønderdalen, så ligger Skoleskoven ca. 50 meter syd for overføringen af Motorvejen – drej til højre ved skiltet ”Skoleskoven”. Denne tur byder på smuk og afvekslende natur med stejle skrænter, skov, krat, eng og overdrev. Der er et rigt fugle- og dyreliv samt mange forskellige planter, buske og træer. Skoleskoven blev plantet i 1996 af elever fra Vejle Kommunes skoler i forbindelse med projektet ”Plant et træ”, hvor Kronprins Frederik var protektor. Der er plantet 52 grupper med forskellige træer og buske. Nu følges vandrestien forbi søen og op mod villaerne på højre side af dalen. Søen er en afvandingssø, som blev anlagt i forbindelse med Motorvej E 45, der sammen med Vejlefjordbroen blev taget i brug i 1980. Ved søen er et skilt ”Udløb”. Det er Mølholmsbækken, der har sit udspring ved søen. Når man er kommet ”til tops” er der en bænk. Gå nu til venstre ad stien foran husene og nyd udsigten ud over dalen. Det er næsten som at gå på en vandrerute i Østrig - der mangler kun de høje bjerge i horisonten. Nyd udsigten, hvor man blandt andet kan se et siloanlæg, som tilhører Vejle Kalk- og Mørtel Værk A/S. Fortsæt ad stien. I det fjerne kan man se ”Højentårnet”, som er opført i 1963. Det er et radiokædetårn. Det er 116 meter højt og dets fundament ligger 106 meter over havet. Tårnets top (det røde blink) er 242 meter over havet. Ca. 300 meter fremme deler stien sig i 2, bliv på den øvre sti. Ca. 300 meter fremme – efter en lille bakke - drejer stien nu mod højre og fortsætter fremad langs skovkanten. Efter ca. 150 meter er der en blå pil. Gå forbi pilen (ikke ned ad skrænten!) og fortsæt langs skovkanten. Efter ca. 100 meter er man næsten helt ude ved Vindinggård Ringvej, hvor der står en 4-kantet træpæl. Her skal man holde til venstre og følge stien ind i skoven. På venstre side af stien ser man ned i Mølholmsdalen, hvor Mølholmsbækken har sit løb. Bemærk de stejle sider. På højre side er ringvejen med bebyggelsen ”Vindinggårdkvarteret”. Følg hele tiden stien på kanten af dalen. Her er der fin udsigt ud over dalen til ”Løget”, en AAB bebyggelse på den anden side af dalen. Bebyggelsen på vores højre side er bl.a. Dronnning Dagmars Vej. Her er rækkehusene bygget i hvide kalksandsten. Følg stien næsten frem til Grønnedalen, der er forbindelsesvej mellem Mølholm og Søndermarken. Her fører en serpentinervej ned ad skrænten, og hvor den møder stien, der går i bunden af dalen – drejes skarpt til venstre. Nu starter tilbageturen, hvor vi har Mølholmsbækken på højre side og skrænten op mod Vindinggårdkvarteret på venstre side. Nu følges stien et godt stykke fremad. På højre side er et fugtigt engområde med bevoksning, her er bl.a. rødel, der tåler at stå med rødderne i vand. Et sted er en rødel væltet. Den gror dog videre og har nu nok 16-17 stammer, som er skudt op fra den væltede stamme. Lidt herefter fører stien over bækken, som så er på venstre side. Mølholmsbækken dannede i gamle dage skel mellem Vinding Kommune og Vejle Kommune. Lidt fremme ses på højre side en planche, der bl.a. fortæller om områdets orkideer og om naturpleje ved hjælp af kreaturer. Lige over for planchen kan man se en række snoede træer! Længere fremme, hvor stien stiger stejlt, er der et ”flettet” træ, ( to træer er vokset sammen og omslynger hinanden). Lidt længere fremme deler stien sig i 4 stier. Vi skal holde til venstre. Her kommer man forbi en større indhegning med heste, som afgræsser området. En planche fortæller om hestene og om deres nytte i forbindelse med naturpleje. Inden længe når vi ud til parkeringspladsen – og turen er slut. Turbeskrivelse nr. 2
dscn0823
dscn0817
dscn0812
Skovens træer