Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlingen 27.3.2023 Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Referat.

 Dirigent Steen Dybdal

  1. Bestyrelsens beretning v. Ole

213 medlemmer

Spørgsmål vedr. Lido byggeri og Betty Sørensen.

  1. Forelæggelse af regnskab v. SV.E.

Arets resultat + kr 4.374,71

  1. kontingent for 2024, uændret kr. 80,-/140,-
  2. Ingen indkomne forslag.
  3. Valg af bestyrelse. A.M. genvalgt Steen Dybdal nyvalgt til bestyrelsen

Mogens Peter Sundbøl fortsætter som suppleant.

  1. Revisor Jens Ole Busborg genvalgt og revisorsuppleant Per Evers genvalgt.
  2. Evnt. Der blev spurgt til forslag fra medlemmerne: Gustav Jacobsen, om

Hørmøllen, Politiskolen, og TV -Syd

Bogen Slægters gang i Vinding kan nu købes for kr 100,- (der blev senere solgt 7) Kan

Evnt. være gave til foredragsholdere?

Meddelelse om udflugten 24.8. Tilkendegivelse af, at udflugtspris kr. 500, vil være ok.

Snak om evnt. besøg på Konserveringscentret på Maribovej, for 20 personer, ca. 2

timer, pris kr. 120,- pr. pers.

Derefter en stor TAK til Ole for de mange års arbejde i foreningen som formand, redaktør

og nu også arkivleder, -v. Svenn.

Ole fik en gave samt et æresmedlemsbevis, og skal ikke betale kontingent.

Derefter kaffe/te og Vindingkringle,

og efterfølgende spændende foredrag med billeder v. Ole: “Vinding/Mølholm siden 1950”

Der var 70 deltagere

Ref. I.N.