logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Tur 1 "Djævlekløften"

Gåtur langs ”Djævlekløften” og gennem ”Hørmølledalen”

Turen er ca. 4,5 km lang og starter fra samkørselspladsen på Storhaven. Man følger Ulvehavevej til højre ca. 200 meter, hvorefter der drejes til venstre ad Bellevuevej og fortsættes ligeud, til man når skoven. Ved indgangen til skoven læses den opsatte planche om grusgraven – lige inde til venstre, og om savgraven lidt længere fremme – på højre side. Vejen følges videre fremad og hvor den ligger lavest i terrænet passeres ”Djævlekløft-Dæmningen”. Så går det lidt opad igen, og når toppen næsten er nået, drejes til venstre ad en skovsti/vej. Her går man gennem en mindre skov af tujaer, der oprindeligt blev klippet til ”pyntegrønt” ved juletid. Nu har man den stejle ”Djævlekløft” på venstre hånd. Kløften er en typisk smeltevandsdal fra istiden, hvilket kan ses af dalens V-form. Skovstien følges videre frem og nedad mod fjorden. Et sted ses et meget gammelt jorddige på venstre hånd. ”I gamle dage” blev ejerskabet af jordstykker og skovparceller markeret med jord – eller stendiger, og ikke med skelpæle som nu. Lige hvor skoven slutter, er der en kæde over vejen for at hindre kørsel. Her går man udenom kæden og videre nedad vejen, forbi et hus på højre side for kort efter at gå gennem jernbane-viadukten. Nu står man på Djævlekløftvej med flot udsigt over Vejle Fjord. Her går man straks til venstre ad grusvejen. Denne vej følges til man når ned til Ibæk Strandvej, hvor man krydser ”Bolebæk”, som er ført i et rør under strandvejen. Nu følges strandvejen ca. 30 meter, hvorefter der drejes til venstre ind på en sti, som går op og følger jernbanen. Her kommer man under ”Vejle Fjord Broen”, som blev indviet 1. juli 1980, og kort tid efter er man fremme ved viadukten, som fører os ind i ”Hørmølledalen”.  Lidt fremme på højre side af vejen ses en mindesten. Den er sat over Frihedskæmperen Arnold Jørgensen, som blev skudt af tyske soldater, da han deltog i en jernbanesabotage netop her. Dette skete den 29. april 1945, ganske få dage inden Besættelsen af Danmark ophørte. Lige over for mindestenen – på den anden side af vejen og lidt oppe ad skrænten, findes der en fin aktivitetsbane. Den er bygget af ”Ørnebjerg Spejderne” i 2019 og er åben for alle. Turen fortsættes nu ad skovvejen og undervejs følger man ”Jædersbækken”.  Den første bebyggelse man møder er ”Hørmøllen”. Det gamle vandmøllehus skulle være bygget i ca. 1850, og som navnet fortæller, blev der forarbejdet hør her. I mølle-dammen opsamledes vand til at drive et stort skovlhjul af træ, som via noget ”mekanik” overførte kræfter til en ”maskine”, der lettede  møllerens arbejde med hørforarbejdningen. Turen fortsættes gennem skoven til man når Ulvehavevej. Her går man til venstre og efter at have passeret motorvejen er samkørselspladsen på Storhaven nået. Turen er slut!
Tur1d
Tur1a
Tur1e
Tur1b