Program 2022

Kommende arrangementer

Vibeke Kruse fortæller

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.00 i Vinding Sognehus
Vibeke Kruse er journalist og var i mange år ansat på Vejle Amts Folkeblad. Her varetog hun stofområderne lokalhistorie, kultur og personportrætter.

Vi skal høre om nogle personer med tilknytning til Vinding Mølholm og kan allerede nu afsløre navnene:

Inga Nederby Rasmussen (også kendt under navnet “Jyllands
Elga Olga”),
Albert Bertelsen,
Sidney Nielsen
og Leif Nielsen, kaldet Vejles den Gyldenblonde!

Vi regner med at kunne servere kaffe og brød på normal vis, men denne gang vil vi opkræve 20 kr. pr. person som betales kontant ved indgangen.

Tilmelding:

Senest den 31.1.2022 via e-mail: vinmolf@hotmail.com eller til Ole telefon 75859296.

Der sendes en bekræftelse på modtagelse ved tilmelding via e-mail.


Mandag den 28. marts, kl. 19.00. Generalforsamling i Vinding Sognehus.

Indkaldelse og nærmere information følger i februar bladet.

Vi vil præsentere foreningens nye hjemmeside og med den som udgangspunkt fortælle om den lokale historie i Vinding kommune.


Onsdag den 18. maj, kl. 19.00 Aftentur. Gåtur med guide i Det gamle Vinding. Indbydelse følger i februar-bladet.


Torsdag den 25. august. Udflugt.

Udflugt til Fredericia med besøg på Telegrafmuseet, Fredericia Vold med guide, spisning på hotel Postgården samt besøg ved Christianskirken. Bustur med max. 50 deltagere.

Indbydelse udsendes primo juni.


Mandag den 26. september, kl. 19.00 i Vinding sognehus. Foreningens 20 års jubilæum markeres.


Oktober/ november. Vi prøver at arrangere et besøg på Konserveringscenter Vejle på Maribovej . Max. 20 deltagere på et hold, varighed 1 time. Pris. 85 kr. Besøget vil foregå i dagtimerne.

“Center for Bevaring af Kulturarv” er det første og eneste af sin art i Danmark.