Program 2022

Kommende arrangementer:

Indbydelse til udflugt 2022 Fredericia og Omegn

Torsdag den 25. august 2022 kl. 8.30 – 18.00

Praktiske oplysninger:
Afgang kl. 8.30 fra Papuga Bus (VikingBus), Lundahl Nielsens Vej. Hjemkomst senest kl. 18.00.
Pris: Kr. 400 som dækker bus, formiddags-og eftermiddagskaffe, middag og guide.
Drikkevarer er for egen regning.
Deltagere: Alle medlemmer kan deltage. Max. 50.
Betingelse for gennemførelse: Turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.
Evt. aflysning meddeles i uge 31.
Tilmelding: Senest den l. august 2022 kl. 18.00 via e-mail: vinmolf@hotmail.com
eller til Ole telefon 75859296. –
Der sendes en bekræftelse på modtagelse ved tilmelding via e-rnail,
Tilmelding sker efter “først-til-mølle” -princippet.

Betaling: Ved tilmeldingen betales kr. 400. Tilmelding er først gyldig når beløbet
er modtaget.Middelfart Sparekasse Regnr. 0758 kontonummer 3224990218
(angiv navn og adresse og evt. medlemsnummer).

Praktiske oplysninger til deltagerne:
Ved turen på “Fredericia Vold” skal vi gå op ad en lille stigning. På Volden går vi lidt rundt.
Kontakttelefon på selve dagen:Anne Marie Hede 26527442.
Program for dagen klik her!.


Mandag den 26. september, kl. 19.00 i Vinding sognehus. Foreningens 20 års jubilæum markeres.


Oktober/ november. Vi prøver at arrangere et besøg på Konserveringscenter Vejle på Maribovej . Max. 20 deltagere på et hold, varighed 1 time. Pris. 85 kr. Besøget vil foregå i dagtimerne.

“Center for Bevaring af Kulturarv” er det første og eneste af sin art i Danmark.jernalderby
fredericiavold
vindingladegaard