logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Mindesmærket for frihedskæmper Arnold Jørgensen

I slutningen af september kunne vi endelig sætte punktum for 1. etape af renoveringen af Mindesmærket.

Den sidste del, der manglede var udformningen og opsætningen af den informationstavle, som skal fortælle forbipasserende om hvorfor, der står en mindesten i ”Hørmølledalen” med et navn og en dato. Den 23.9 kunne vi konstatere, at nu var den opgave også udført.

Og dermed var det på tide, at sende en tak til de, der har bidraget til, at arbejdet har kunnet gennemføres.

 

Her følger et uddrag af takkebrevet sendt til bidragyderne:

”Arbejdet med renoveringen tog sin officielle begyndelse den 29. april 2021 – præcis 76 år efter den tragiske hændelse, hvor Arnold Jørgensen blev såret og taget til fange.

Ejeren af skoven – Palle Staal – skabte et nyt plateau, som giver et sikkert fundament for mindestenen og de omkransende jernkæder – materialer og arbejdsløn var en gave. Ledende gartner ved Mølholm kirkegård Anders målte op og rådgav—og stenhuggerfirmaet ”Trekantens Stenhuggeri” tog sig af renovering af mindesten, bæresten og jernkæder.

”Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat” sikrede det økonomiske fundament for projektet ved en generøs bevilling til betaling af udgifterne til stenhuggeren.

Vejle kommune bevilgede en informationstavle og Ole Wisler fra Teknisk Forvaltning udarbejdede en flot opsætning og sørgede også for Vejle kommunes opsætning af standeren på stedet.

Lokalhistoriker Poul Ulrich Jensen gennemgik og tilrettede teksten til infostanderen og Vejle Stadsarkiv stillede relevante fotos til rådighed.

I samarbejde med stadsarkivar Susanne Conradsen blev der udarbejdet en vedligeholdelsesaftale mellem Vejle Kommune, v/forvaltningen Kultur og Sundhed og vores Forening, som forpligter sig til, at vedligeholde Mindesmærket, så det altid ser pænt og rent ud.”

 

 

 

Det færdigrenoverede Mindesmærke med infostanderen til venstre.

                                   Foto den 23.9.2022, Ole

 

Mindesmærket som det så ud den 28.9.2020.

Stenen med ulæselig inskription er væltet bagover og bærestenene med rustne kæder er ved at forsvinde i den bløde bund.

 Foto: Ole.