logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Mølholm

Klik på et billede for at gøre det større                                                                                                                     Alle fotos:  Ole Nyborg Pedersen©

Fredericiavej med ”Mølholmsbakken” begynder ved vejkrydset ved Toldbodvej og Fredericiagade.

Tværs under vejen løber ”Mølholm Å”, som er den gamle sognegrænse mellem Vejle Købstad og Vinding sogn. Langs Fredericiavej ligger de mange gamle villaer.

Ovenfor ”Mølholmsbakken” er et område, som hedder ”Eskholt”. Et særligt bygningsværk er bygningen med navnet ”LIDO”. Det er opført af bygmester Bertel Nielsen, som var en markant person i Vinding. Ved begge sider af Lido-bygningen ligger funkisvillaer, som er en integreret del af bygningskomplekset.

Niels Skous Vej er en sidevej til Fredericiavej. Navnet har vejen efter godsejer Niels Skou, som ejede store arealer i Mølholm. Ved Niels Skous Vej ligger Mølholm Kirke, som blev indviet i 1952 og blev skænket af bygmester Bertel Nielsen.

Lidt længere ude ad Fredericiavej går ”Mølholm Landevej” fra. Den hed oprindeligt ”Gammel Landevej” og var landevej til Fredericia og Snoghøj. Vejen ender i dag ved Motorvejen, men fortsatte ”i gamle dage” mod Vinding og videre ad Vindingvej.

Efter Eskholt følger et område, som omfatter Ulvehavevej, Hesselbjergområdet og Lundhus-området. I området er også Mølholm skole, Svømmehallen og FDFs ”Randsborg”.